Nauka Sport Zabawa Tradycja

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie od wielu lat jest organizatorem trzech konkursów (z matematyki, z języka polskiego i z języka angielskiego) dla uczniów gimnazjów naszego regionu, zwanymi Gimnazjadami. Od 2019 roku konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych i zmieniają nazwę na Powiatowe Konkursy – jednak ich formuła pozostaje bez zmian.

 

GIMNAZJADA MATEMATYCZNA – KONKURS POWIATOWY Z MATEMATYKI

Od 2009 roku w marcu nauczyciele matematyki naszej szkoły organizują Gimnazjadę Matematyczną – Powiatowy Konkurs Matematyczny. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.
Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza polega na rozwiązywaniu zadań otwartych (3 zadania, 45 minut). Druga - na udzieleniu odpowiedzi na zadania zamknięte (5 zadań, 15 minut). Następnie uczniowie biorą udział w warsztatach matematycznych prowadzonych przez nauczyciela naszej szkoły.
Co roku pozyskujemy sponsorów cennych nagród rzeczowych dla uczestników. Do tej pory zwycięzcy otrzymywali tablety, dyski przenośne, aparaty fotograficzne, kalkulatory naukowe, podręczniki i zbiory zadań z matematyki oraz wiele innych nagród. Żaden uczeń nie wyszedł z Gimnazjady z pustymi rękami.

Jeżeli jesteś uczniem siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej i chcesz wziąć udział w konkursie matematycznym, zapytaj w lutym swojego nauczyciela, czy zgłosi Cię do naszego konkursu. Zawsze możesz też odwiedzić naszą szkołę i sam spytać o możliwość uczestnictwa. Zapraszamy!

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania:
- zadania z lat poprzednich (zadania 2016 - pdf) (zadania 2017 - pdf) (zadania 2018 - pdf)

 

GIMNAZJADA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO – KONKURS POWIATOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od 2004 roku cyklicznie w naszej szkole odbywa się Gimnazjada Języka Angielskiego – Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Jest on organizowany  przez nauczycieli języka angielskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uzdolnionych językowo uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Atrakcyjności dodają bardzo cenne nagrody sponsorowane przez pozyskane środki z grantu oświatowego oraz ze środków pozyskanych od Burmistrza miasta Dzierżoniowa. Konkurs składa się z testu sprawdzającego umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem, gramatyki i słownictwa oraz test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę uczniów o krajach anglojęzycznych. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej do sprawdzenia swoich językowych zdolności.

Monday the 26th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com