Nauka Sport Zabawa Tradycja

Powiatowy Program Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim (PAM) to:

- nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
- przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
- długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

 

 

Misja PAM

Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb,
 • uporządkowanie już realizowanych działań,
 • projektowanie nowych przedsięwzięć.


w obszarach:

 • bezpieczeństwa i profilaktyki
 • wolontariatu
 • świadomości obywatelskiej i patriotycznej
 • pasji naukowych i artystycznych

 

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

facebook PAM

 

Harmonogram działań w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
w ramach Programu Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim

 

Działania w obszarze  Bezpieczeństwo i profilaktyka:

 1. Akcje honorowego krwiodawstwa na terenie szkoły.  
 2. Zajęcia z Policją nt. „Cyberprzemocy”.
 3. Zajęcia z Policją nt. „Odpowiedzialność  nieletnich za czyny karalne”.
 4. Zajęcia z Policją nt. „Drug Stop”
 5. Autorskie spotkanie z młodzieżą nt. „Poznaj prawdę a prawda cię uwolni.”  
 6. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa  na lekcjach wychowawczych .
 7. Lekcje z pedagogiem i psychologiem szkolnym z profilaktyki.
 8. Udział w konkursach z profilaktyki.
 9. Udział w akcjach, happeningach.  
 10. Wyjścia z młodzieżą do Sądu w Dzierżoniowie.
 11. Wyjścia z młodzieżą do  Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.
 12. Wyjścia z młodzieżą do Prokury Rejonowej w Dzierżoniowie.
 13. Wyjścia z młodzieżą do  Aresztu Śledczego  w Dzierżoniowie.
 14. Spotkanie z rodzicami nt.  „Cyberprzemoc”.
 15. Tablice tematyczne, tablica informacyjna pedagoga i psychologa.
 16. Lekcje dla klas III z położną.

 

Działania w obszarze Świadomość obywatelska i patriotyczna:

 1. Akademia z okazji 11 listopada. 
 2. Przegląd piosenki polskiej i patriotycznej.
 3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.
 4. Udział w seansach filmowych
 5. Wyjścia z młodzieżą do Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie na wystawę "Niepodległa"
 6. Udział przedstawicieli szkoły w  uroczystościach upamiętniających :
  • Napaść Niemiec Hitlerowskich, 
  • Napaść ZSRR,
  • Odzyskanie niepodległości przez Polskę
  • Dzień Żołnierzy wyklętych
  • Rocznica mordu w Katyniu
  • Uchwalenie Konstytucji 3 maja

 

Działania w obszarze  Wolontariat:

 1. Wolontariusz podczas WOŚP. Bezpieczeństwo wolontariusza- jak unikać zagrożeń. Minifinały WOŚP
 2. Akcja znicz. Zbiórka zniczy w szkole.
 3. Zbiórka karmy, koców i akcesoriów dla zwierząt.
 4. Włączenie do akcji ogólnopolskich na rzecz środowiska przyrodniczego „Sprzątanie Świata”.
 5. Współpraca z  Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie. W ramach wolontariatu nasza młodzież  spędza czas z dziećmi, bawią się z nimi, pomagają w lekcjach, prowadzą i pomagają  przy grupach zainteresowań.

 

Działania w obszarze Pasje naukowe i artystyczne:

 1. Organizacja szkolnych etapów konkursów różnych szczebli.
 2. Przygotowanie uczniów do udziału konkursów przedmiotowych, literackich, artystycznych, tematycznych.
 3. Przygotowanie uczniów do olimpiad.
 4. Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2018r
 5. Świątecznie z Dwójką – koncert.
 6. Powiatowy konkurs z języka niemieckiego.
 7. Powiatowy konkurs z języka angielskiego.
 8. Powiatowy konkurs z  matematyki.
 9. Spotkania ze sztuką, Żywe obrazy, Wokół ballad Adama Mickiewicza.
 10. Organizowanie wycieczek edukacyjnych:
  • udział w spektaklach teatralnych, operowych, koncertach muzycznych, seansach filmowych,
  • udział w lekcjach muzealnych,
  • wyjścia na wystawy malarstwa, fotografii,
  • wyjazdy edukacyjne do Wiednia, Wrocławia
 11.  Organizowanie imprez szkolnych w tym :
  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
  • Międzynarodowy Dzień Poezji,
  • Międzynarodowy Dzień Sztuki,
  • Dzień Papieski
 12. Udział w imprezach lokalnych.
 13. Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych.
 14. Dni otwarte.
Monday the 26th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com