Nauka Sport Zabawa Tradycja

Dnia 22 czerwca 2018 uroczyście żegnaliśmy rok szkolny. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji pani Alicja Hromada wręczyła uczniom nagrody Złoty Prymus za średnią co najmniej 5,0. W tym roku było takich osób 21. Pani Dyrektor Marzena Kudra pożegnała odchodzących nauczycieli: panią Krystynę Gajewską, panią Alinę Nowelli, panią Teresę Pazdej oraz panią Renatę Wester, które w naszej Szkole pracowały wiele lat, a także pana Sebastiana Salatę. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez klasę 2F.

Tak jak w ubiegłym roku, także i w tym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym czytaniu książek. W szkołach, instytucjach i różnych organizacjach związanych z kulturą organizowane jest wspólne czytanie książek. Impreza ma na celu popularyzację czytelnictwa nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też wśród dorosłych.

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym poszerzyła swoją współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zawierając umowę patronacką z tą uczelnią.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przyszłych studentów Uniwersytet Ekonomiczny skierował również do uczniów szkół średnich projekt mający przybliżyć im specyfikę studiów ekonomicznych.
Program "Liderzy wiedzy-Liderzy sukcesu" daje uczniom szkół średnich możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a co za tym idzie poznanie metod i narzędzi kształcenia akademickiego. Jednocześnie oferuje młodzieży możliwość poznania kompleksowej oferty edukacyjnej uczelni, form aktywności studentów zaangażowanych w szeroką działalność kół naukowych i organizacji oraz skorzystania z nowoczesnej infrastruktury kampusu przy ul. Komandorskiej.
Nawiązanie bliższych relacji  tej uczelni z naszą szkołą pozwoli także lepiej zrozumieć oczekiwania współczesnej młodzieży i dostosować narzędzia kształcenia w trosce o sukces ich zawodowej przyszłości. 

www.facebook.com/liderzywiedzy/

Sunday the 26th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com